Stafi

Photo

Albana Beka

Shefe e Divizionit për Buxhet dhe Financa në Departamentin e Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme të Agjensionit për Financim Shëndetësor (AFSH)

albana.beka@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Jeton Ramosaj

Zyrtar i lartë i Financave në Divizionin për Buxhet dhe Financa në Departamentin e Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme të AFSH

jeton.ramosaj@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Lumturije Serhati Koshi

Zyrtare e lartë në Divizionin e Shërbimeve të Informacionit në Departamentin për Menaxhimin e Sistemeve të Informacionit të AFSH

lumturije.serhati@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Teuta Qilerxhiu

Zyrtare e lartë në Divizionin për Analizë, Planifikim dhe Menaxhim të Kontratave të Shërbimeve Shëndetësore në Departamentin e Shërbimeve Shëndetësore të AFSH

teuta.qilerxhiu@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Lindita Avdyli

Zyrtare e lartë në Divizionin për Analizë, Planifikim dhe Menaxhim të Kontratave për Barna dhe Material Shpenzues në Departamentin për Shërbime Farmaceutike të AFSH

lindita.avdyli@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Petrit Buqi

Zyrtar i lartë në Divizionin për IT dhe Shërbime Logjistike në Departamentin e Financave dhe Shërbimeve Shëndetësore të AFSH

petrit.buqi@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Bardhyl Jerliu 

Zyrtar i lartë në Divizionin për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike në Departamentin e Shërbimeve Shëndetësore të AFSH

bardhyl.jerliu@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Elena Ismajli

Asistene në AFSH

elena.ismajli@rks-gov.net
 
 
 
 
Photo

 Valdet Mustafa

Zyrtar në logjistikë të AFSH-sëë

valdet.mustafa@rks-gov.net
 
 
 
 
Photo

 Emin Stublla

Shofer i Kryeshefit të AFSH-së

emin.stublla@rks-gov.net